div
 
 
 

 

国际锰协会会员

国际锰协会在全球29个国家和地区有60多家会员。在亚洲的28家会员中,有16家来自中国。


会员包括:

  • 锰矿和锰合金生产商
  • 锰基产品制造商
  • 贸易商
  • 服务商
  • 大学和研究机构

会员名单

 
 
 

 

版权 -国际锰业协会
制作: Intendance Ltd.      打印该页